Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu Sonuç Bildirisi

Kudüs şehri ve çevresinin iktisadi gelişimine destek olmak amacıyla vakıf gücünün artırılması

12-13 Şaban 1438 hicri, 8-9 Mayıs 2017

  • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Malezya Uluslararası İslami Vakıf Enstitüsünün İstanbul’da hicri 12-13 Şaban 1438, miladi 8-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlediği 1.Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleşmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othhaimeen, Ürdün Prensi Gazi bin Muhammed ve Filistin Başbakanı Dr. Rami Hamdallah’ın teşrifleriyle gerçekleşmiştir.

 

  • Bu forum 15 Nisan 2016’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesinin tavsiyesiyle Filistin’in başkenti Kudüs şehri ve çevresinin iktisadi gelişimine destek olmak amacıyla vakıfların gücünün artırılması başlığı ile düzenlenmiş olup,

 

  • programda; ülkelerin, özel sektörlerin, kişilerin ve kurumların yardımıyla Filistin halkının topraklarında desteklenmesi üzerinde durulmuştur.

 

  • Foruma; üye ülkeler, vakıflar, hayri ve insani yardım kuruluşları ile İslami ülkelerde vakıf ve vakıf mallarının geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan birçok uzman kurum katılmıştır.

 

  • Forum; mali ve bilgi kaynaklarının desteklenmesi ile Kudüs vakıflarıyla yapılacak ortaklıkları hedeflemektedir.

 

  • İşgal altındaki Filistin, Türkiye Cumhuriyeti, Arap ülkeleri ve Müslüman azınlıkların olduğu ülkelerden insani, hayri konularda ve vakıflar alanında çalışmalar yapan 3000’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen bu forum, sosyal sorumluluk ve vakıflar alanında çalışma yapan uzmanların konuşmaları ile 8 oturum halinde gerçekleşmiştir.

 

  • Bu etkinlik neticesinde Kudüs vakıflarının geliştirilmesi hususlarında bazı tavsiyeler ve sonuçlara varılmıştır:

 

  • 1.Filistin’in İsrail işgali altında oluşu hakkında oy veren Birleşmiş Milletler UNESCO’nun kararı takdir edilmiş, Kudüs’te işgal edilmiş bölgelerin ve 144 dönümlük Mescidi Aksa alanının sadece Müslümanlara ait olduğu, hiçbir bölünme ve parçalanmanın kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır.

 

  • 2.Katılımcılar Kudüs şehrine hizmet amacıyla kurulan vakıflar ile iletişimin önemine vurgu yapmış, vakıfların yönetmeliklerinin geliştirilmesi amacıyla uzman komitelerin kurulması üzerine anlaşmıştır.

 

  • 3.Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İslam İşbirliği Teşkilatı; İslam ülkeleri vakıfları konusunda genel koordinasyonu sağlayacak olan Kuveyt Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü, Kudüs lehine resmi makamlarca çalışmalar yapmak üzere harekete geçmeye çağırmıştır. Ayrıca İslam ülkeleri Vakıflar Bakanlarına çağrı yapması, ortak bir yatırım vakfı kurularak Müslümanların Kudüs için çalışmaya teşvik edilmesi, sağlık, eğitim, iskan gibi alanlarda alt yapının geliştirilmesi amacıyla kanunlar ve yönetmelikler konulması hususunda girişim yapmaya davet etmiştir.

 

  • 4.Ürdün Haşimi Krallığının; İslam ve Hristiyan mekanlarının korunması, savunulması ve İsrail işgalinin uluslararası alanda duyurulması hususunda yaptığı tavsiyelerin önemine vurgu yapılmıştır. Ürdün Haşimi Sandığının faaliyetleri de bu çerçevede takdirle karşılanmıştır.

 

  • 5.Ortadoğu Kiliseler Platformu’nun 2016 yılı Eylül ayında Amman’da ifade ettiği ‘’Kıyamet Kilisesi nasıl sadece Hristiyanlara ait ise Mescid-i Aksa’da sadece Müslümanlara aittir’’ sözü, Hristiyanların Kudüs’te barış ve selametin tesisi için gösterdiği hassasiyeti ortaya koymuştur.

 

  • 6.Katılımcılar; başta İslam Kalkınma Bankası olmak üzere tüm finansal kuruluşların, Kudüs Vakıflarına sağladıkları kaynak ve desteğin diğer Müslüman ülkelere de örnek teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

 

  • 7.Filistin ve Kudüs vakıfları hakkında elektronik bir ağ oluşturulması, Kudüs halkının iktisadi gelişimi için teknolojik destek verilmesi, bağışçılar ve finansörlerin işbirliği yapması, uluslararası kanunda hakların savunulması amacıyla arşiv sisteminin geliştirilmesi, yok olmaya yüz tutan vakıfların ihyası ve gasp edilen malvarlığının geri alınması için çalışılmasına karar verilmiştir.

 

  • 8.Kudüs için yapılacak bağış yollarının geliştirilmesi, dijital bağış platformlarının kullanılması, kesinti fonlarının oluşturulması, İslami kazanca dikkat eden kurumların kar paylarını Kudüs vakıflarına bağışlaması tavsiye edilmiştir.

 

  • 9.Mahsur kalmış Kudüs vakıflarına teknik destek verilmesi, vakıf mallarının özel sektör ve şirketler tarafından işletilmesi, vakıf mallarının değerlendirilmesi hususunda araştırmalar ve çalışmalar yapılması, insanların vakitlerini, fikirlerini ve uzmanlıklarını vakfetmeleri konusunda irşadi faaliyetlerin yapılması öngörülmüştür.

 

  • 10.Uluslararası İslami Vakıf Forumu 4. oturumunda katılımcılar; merkezi İstanbul olan, dünya genelinde İslami vakıflar için çalışmalar yapacak bir merkez kurulması ile gelirlerinin bir kısmının Kudüs şehri için harcanması ve İslami vakıflar arası koordinasyonu sağlaması hususunda görüş bildirmiştir.

 

  • 11.2017 yılı İstanbul’da gerçekleştirilen bu Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumunda tavsiye edilenlerin uygulanması ve harekete geçirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.

 

  • 12.Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam Dünyasından Kudüs’ün ekonomik güçlenmesi amacıyla turistik ziyaretlerin artırılmasına ilişkin çağrısı Forumda memnuniyetle karşılanmıştır.

 

  • Katılımcılar ayrıca, İsrail hapishanelerinde mahkum olan Filistinli esirleri takdir etmiş, gerek resmi makamlar gerek özel sektör olmak üzere herkesi Filistinli esirlerin hürriyet ve özgürlüklerine kavuşmaları için destek olmaya çağırmıştır.

 

  • Sonuç olarak; katılımcılar, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ortaya konulan bu etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etmiştir.

 

 • Gerçekleştirilen bu etkinlik için başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye hükümetine ve halkına, emeği geçen herkese, Türkiye’den ve Türkiye dışından gelen katılımcılara çok teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz.

Forumun Hedefi

Kudüs'ün temel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tanımlanması ile nüfus durumunu güçlendirecek kriterlerin belirlenmesi.

Dünyada kurulan Kudüs'in mukaddes vakıflarına işlem kazandırmak için gerekli idari ve yatırım yöntemlerinin geliştirilmesi ve karşılaştırmaların yapılması.

Kudüs şehrinin yararına çalışan yatırım ve kaynakların güçlendirilmesi için stratejik ortaklık ve işbirliği yollarının belirlenmesi.

Günlük Etkinlik Programı

Etkinlik Programlarına Katılmaya Hazır mısınız?

Kudüs Vakıfları 2017 Etkinliğimize çok az kaldı . Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız...

Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumuna